Jan van Heelustraat 30
5615 ND Eindhoven

Tel : 040-25 123 43
Mail: info@bravea.nl


Bouwtechnisch advies

Bij een herbestemming van een gebouw naar een nieuwe gebruiksfunctie worden er andere bouwtechnische eisen gesteld.

BRAVEA brengt in kaart welke bouwtechnische eisen er worden gesteld, voortkomend uit het beoogde nieuwe gebruik, met betrekking tot brandveiligheid, geluid, ventilatie, doorspuibaarheid, daglicht, bouwkundige afmetingen en installaties.

Op basis van een bouwtechnische opname ter plaatse stellen we daarna vast in hoeverre de bestaande situatie voldoet aan de nieuwe eisen, en welke maatregelen er nog moeten worden genomen om het nieuwe gebruik mogelijk te maken.