Jan van Heelustraat 30
5615 ND Eindhoven

Tel : 040-25 123 43
Mail: info@bravea.nl
Opname gebouwen

Aan de hand van een visuele inspectie van het gebouw ter plaatse bepalen we in hoeverre de bestaande situatie voldoet aan de gestelde eisen.

Alvorens de gebouwopname uit te voeren, dienen de eisen duidelijkheid te zijn waaraan moet worden getoetst. Zo nodig brengen we deze eisen eerst in kaart.