Jan van Heelustraat 30
5615 ND Eindhoven

Tel: 040-2512343
Mail: info@bravea.nl

Organisatie

BRAVEA is een onafhankelijk adviesbureau : we hebben geen banden met leveranciers en genereren geen inkomsten met het aanbrengen van voorzieningen. Onze adviezen zijn er juist op gericht het aanbrengen van kostenverhogende elementen zo veel mogelijk te voorkomen.

Onze werkwijze kenmerkt zich door flexibiliteit en betrokkenheid.

BRAVEA staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder reg.nr. 17184858.