Jan van Heelustraat 30
5615 ND Eindhoven

Tel : 040-25 123 43
Mail: info@bravea.nl


Quickscan rapportage

Met behulp van een Quickscan is snel na te gaan of een transformatie van een pand kans van slagen heeft. Een Quickscan rapportage bevat standaard de volgende onderdelen:

1) Verhuurbaarheid:
analyse aanwezige voorzieningen in de wijk, en beschrijving lokale woningmarkt

2) Bouwtechnische haalbaarheid:
indelingstudies, analyse bouwtechnische eisen, beoordeling technische staat van het gebouw en inventarisatie te nemen maatregelen

3) Juridische haalbaarheid:
in kaart brengen welke vergunningen zijn vereist en de wijze waarop deze kunnen worden verkregen

4) Financiele haalbaarheid:
doorrekening van benodigde investering, exploitatiekosten en opbrengsten.